DIRECTIA APELOR SOMES-TISA
home
contact
organizare
activitate
informatii utile
tarife

Scurta descriere

Administratia Nationala Apele Române R.A. este autoritatea nationala în domeniul gospodaririi apelor având ca scop aplicarea strategiei nationale în domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor de suprafata si subterane ce apartin domeniului public. Gestionarea cantitativa si calitativa a resurselor de apa, exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor, precum si aplicarea strategiei si a politicii nationale,cu respectarea reglementarilor nationale in domeniu, se realizeaza de Administratia Nationala Apele Române R.A. prin directiile de ape din subordinea acesteia.

Directia Apelor Somes-Tisa , sucursala bazinala a Administratiei Nationale Apele Române R.A. , îsi desfasoara activitatea în conformitate cu Legea nr. 107/1996, completata si modificata ulterior de legea 310/2004, în bazinele hidrografice Somes si Tisa .

În teritoriu, Directia Apelor Somes- Tisa , este organizata pe 5 sisteme de gospodarire a apelor, corespunzatoare celor 5 judete, astfel:

3 sisteme de gospodarire a apelor organizate cu câte doua sisteme hidrotehnice: S.G.A. Bistrita-Nasaud, S.G.A. Maramures si S.G.A. Satu Mare;

2 sisteme de gospodarire a apelor cu cate 1 sistem hidrotehnic: S.G.A Salaj, S.G.A. Cluj;

6 statii hidrologice (Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Baia Mare, Sighetu Marmatiei si Satu Mare) cu 96 statii hidrometrice; 89 sectiuni satelit; 5 statii evaporimetrice; 272 foraje hidrologice;

1 post pluvio Vladeasa 1400 în judetul Cluj.

 

Directia Apelor Somes-Tisa, sucursala bazinala a Administratiei Nationale Apele Române R.A. isi desfasoara activitatea în conformitate cu Legea nr. 107/1996, completata ulterior de legea 310/2004, în bazinele hidrografice Somes si Tisa.

Principalele atributii ale Directiei Apelor Somes-Tisa sunt enuntate conform Legii Apelor nr. 310/2004.